Thông tấn xã Việt Nam
国内信息图新闻

北南500kV一回路输电线路工程——越南电力行业的奇迹

北南500kV一回路输电线路工程——越南电力行业的奇迹

北南500kV一回路输电线路工程——越南电力行业的奇迹

 • 时间:
  03/06/2024
 • 格式:
  JPG
 • 产品:
  国内信息图新闻
 • 类目:
  文化社会
 • [Download]
 • 主页
Tags: