Thông tấn xã Việt Nam
国内信息图新闻

科研成果助力越南主动应对新冠肺炎疫情

科研成果助力越南主动应对新冠肺炎疫情

科学家正在通过多项科研成果助力越南主动应对新冠肺炎疫情

 • 时间:
  24/03/2020
 • 格式:
  JPG
 • 产品:
  国内信息图新闻
 • 类目:
  卫生-社区
 • [Download]
 • 主页