Thông tấn xã Việt Nam
国内信息图新闻

越南力争在2030年消灭结核病

越南力争在2030年消灭结核病

越南力争在2030年消灭结核病

 • 时间:
  27/03/2019
 • 格式:
  JPG
 • 产品:
  国内信息图新闻
 • 类目:
  卫生-社区
 • [Download]
 • 主页
Tags: