Thông tấn xã Việt Nam
国内信息图新闻

阮鸿延被任命为越南工贸部部长

阮鸿延被任命为越南工贸部部长

阮鸿延被任命为越南工贸部部长

 • 时间:
  09/04/2021
 • 格式:
  JPG
 • 产品:
  国内信息图新闻
 • 类目:
  政治外交
 • [Download]
 • 主页