Thông tấn xã Việt Nam
国内信息图新闻

2019年越南纺织品服装出口预计增长 7.55%

2019年越南纺织品服装出口预计增长 7.55%

2019年,越南纺织品服装出口总额约达390亿美元,同比增长7.55%。

 • 时间:
  16/12/2019
 • 格式:
  JPG
 • 产品:
  国内信息图新闻
 • 类目:
  经济与融入
 • [Download]
 • 主页