Thông tấn xã Việt Nam
国内信息图新闻

2021年3月越南制造业的采购经理指数(PMI)为53.6%

2021年3月越南制造业的采购经理指数(PMI)为53.6%

2021年3月越南制造业的采购经理指数(PMI)为53.6%。

 • 时间:
  16/04/2021
 • 格式:
  JPG
 • 产品:
  国内信息图新闻
 • 类目:
  经济与融入
 • [Download]
 • 主页