Thông tấn xã Việt Nam
国内信息图新闻

2021年前9个月越南境外投资同比增长32.4%

2021年前9个月越南境外投资同比增长32.4%

2021年前9个月越南境外投资同比增长32.4%

 • 时间:
  30/09/2021
 • 格式:
  JPG
 • 产品:
  国内信息图新闻
 • 类目:
  经济与融入
 • [Download]
 • 主页
Tags:
对外投资