Thông tấn xã Việt Nam

Tag: 印度支那


奠边府大捷——越南的力量与时代声望

奠边府大捷是越南抵抗法国殖民侵略战争的巅峰,为签署有关终止战争、重建印度支那和平的1954年《日内瓦协定》奠定基础。